Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Günümüzün gıda tedarik zinciri insan sağlığını tehdit eden pek çok gıda güvenliği tehlikesi ile karşı karşıyadır. İster büyük bir gıda üreticisi, isterse sektöre yeni girmiş bir gıda firması olsun, gıda kaynaklı tehlikeler için alınan önlemleri dünya genelinde kabul görmüş bir standardı kullanarak uygulamak, firmalara ekonomik kayıpların önüne geçmek, sistematik çalışma ortamı sağlamak, dünya genelinde hizmet sunduğu tüm müşterileri için güvenli üretici kategorisinde yer almak başta olmak üzere çok sayıda avantaj sağlamaktadır.

Akademik Hijyen gıda güvenliği uzmanları her çeşit gıda işletmesine, işletme yapısına en uygun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının kurulumu, uygulanması, eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirme denetimlerine eşlik edilmesini kapsayan danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Basamakları

  • Üretim alanı ve proseslerin yerinde kontrolü ile ön gereksinim koşulları çerçevesinde gerekli olan iyi hijyen uygulamalarının gözlemlenerek eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanması
  • Talep edilen gıda güvenliği yönetim sistemi standardına yönelik gıda güvenliği ekibine standart bilgilendirme eğitiminin verilmesi
  • Ürün gruplarına göre iş akış şemalarının hazırlanması, tehlike analizlerinin gıda güvenliği ekibi ile oluşturulması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, ürün ve hammadde tanımlarının hazırlanması
  • Standart çerçevesinde gerekli olan prosedür, talimat ve formların hazırlanması
  • Doğrulama çalışmalarının yürütülmesi (İş akış şemalarının yerinde doğrulanması, ÖGP Doğrulama, HACCP doğrulama, Gıda Savunması Planının doğrulanması)
  • İç Tetkiklerin planlanması ve gıda güvenliği ekibi ile yürütülmesi
  • Tüm üretim personeline Temel Gıda Güvenliği ve Gıdalar ile Gelen tehlikeler eğitiminin verilmesi
  • Belgelendirme denetimine eşlik edilmesi
  • Belgelendirme sonrası şartların sürdürülmesi için denetim ve danışmanlık hizmeti sunulması

Danışmanlık Hizmetlerimizden Faydalanabileceğiniz Gıda Güvenliği Standartları

BRC FOOD V8

İngiliz Perakendeciler Derneği (BRC) tarafından 1996 yılında özel markalı ürünleri denetlemek için geliştirilmiş olan bu standart, global pazarda güvenilir tedarikçileri belirlemek ve farklı müşteriler ya da belgelendirme firmaları tarafından tekrarlayan denetimlerin önüne geçmek amacıyla yayınlanmıştır. GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından onaylanan ilk standarttır. 2019 yılında son versiyonu yayınlanmış olan standart gıda zincirindeki tüm üreticiler için uygulanabilir durumdadır.

BRC V8 Standardı
GFSI Hakkında Bilgi
FSSC 22000

FSSC 22000, ISO 22000 ve ISO 22002-/PAS (Ön Gereksinim Programları) standartlarını kapsayan tam bir gıda güvenliği yönetimi sertifikasyonudur. FSSC 22000, kuruluşunuz içinde ve tedarik zinciriniz boyunca gıda güvenliğini sağlar. GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından onaylı bir standart olup gıda zincirindeki tüm üreticiler için uygulanabilir.

FSSC 22000 V5 Kılavuzu

IFS FOOD

Alman, Fransız ve İtalyan Perakendeciler Birlikleri tarafından oluşturulan uluslararası gıda standardıdır. 2011 yılında 6. Versiyonu yayınlanan IFS Food GFSI onaylı standart olup gıda işleyen ya da işlenmiş gıda paketleyen firmalar için uygundur.

IFS FOOD 6.1 Standardı
ISO 22000:2018

Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından tedarik zincirinde gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 2005 yılında yayınlanmış Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır.

2018 yılında güncellenen standart yüksek seviye yapısı nedeniyle ISO 9001, ISO 14001, ISO 10001 gibi diğer standartlar ile kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

Hazır yemek firmaları, restoranlar, gıda üreticileri, gıda satış noktaları, gıda depoları ve dağıtıcıları, gıda bileşeni üreticileri, ambalaj malzemeleri ve gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar, hayvancılık ve tarımda birincil üreticiler özetle gıda üretiminde yer alan ve gıda üretimiyle ilişkili olan kurum ve kuruluşların tümünde uygulanabilmektedir.

ISO 22000:2018 Standardı
HACCP

Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike analizi anlamına gelen HACCP, tüm gıda güvenliği standartlarının temelini oluşturmaktadır. Gıda işletmelerinde tehlikelerin oluşmadan tespit edilerek ve olası riskler hesaplanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bu önlemlerin düzenli kontrolünün sağlanması amacını taşır. Gıda Hijyeni Yönetmeliği çerçevesinde 2011 yılı itibari ile tüm gıda üreticileri tarafından kurulması ve sürdürülmesi zorunlu olan sistemdir. 7 temel prensibe dayanan HACCP sisteminin kurulması ve yürütülebilmesi için iyi hijyen uygulamalarını içeren ön gereksinim programlarının işletmeye adaptasyonu gereklidir

HACCP Prensipleri

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ MI VAR?

Öncelik olarak hangi hizmetimiz ile ilgileniyorsunuz?

Hijyen Denetimi Talep Edin

Menü